how to create your own web page

EU projekti

Projekt DRUŽABNI CENTER MUZEJSKA ZBIRKA PREBOLD

Projekt sofinancira Evrospki sklad za razvoj podeželja v okviru podukrepa M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Občina Prebold je prijavo na LAS oddala 12. maja 2017, odločbo o odobritvi sredstev za projekt pa smo prejeli 20. junija 2018. Projekt je v fazi izvedbe.

Naziv operacije: Družabni center Muzejska zbirka Prebold

Povzetek operacije: Občina Prebold želi z izvedbo operacije izboljšati prepoznavnost objektov Muzejske zbirke Prebold skozi čas ter občanom in ranljivim skupinam ponuditi obnovljene objekte in ponudbo aktivnosti ter informacij s kulturnega, izobraževalnega, turističnega in prireditvenega področja. V okviru operacije bo izvedena obnova dvorišča muzejske zbirke, v objektu bodo prenovljene sanitarije, v lesenem paviljonu ob objektu bo urejen pokrit tržni prostor za dejavnost tržnice v slabem vremenu, TIC pa bo prestavljen v objekt muzejske zbirke. Občina bo kupila tudi multimedijsko opremo za predavalnico in novo pohištvo za pokrito tržnico in TIC. V okviru projekta bo urejeno tudi postajališče za avtodome pri bazenu prebold za popestritev turistične ponudbe kraja. Partnerja v projektu Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold in Turistično društvo Prebold bosta poskrbela za izvedbo prireditev in aktivnosti v okviru projekta zasebni partner pa bo pripravil predavanja s področja samooskrbe s hrano in ekološke pridelave.

Cilji operacije so naslednji: ureditev prostora za odprto in pokrito tržnico, prireditvenega prostora, predavalnice, prostorov TIC in sanitarij, popestritev dogajanja turističnem in kulturnem področju, izobraževanje na področju samooskrbe s hrano ter ekološke pridelave in predelave izdelkov, ureditev parkirišča za avtodome in promocija aktivnosti v okviru projekta.

Kazalniki: vzpostavljeno inovativno partnerstvo za izvajanje skupnih aktivnosti, ena operacija vlaganj v infrastrukturo, 4 aktivnosti s področja samooskrbe in lokalne pridelave hrane, 3 turistične prireditve, 7 aktivnosti s področja kulturne dediščine.

Ocenjena vrednost projekta znaša 122.186,22 EUR, od tega je odobreno sofinanciranje aktivnosti s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v znesku 41.104,25 EUR.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise